Home

Webinars

Webinar OR en pensioen

Webinar OR en pensioen

Tot een jaar of 10 geleden dachten weinigen na over hun pensioen: op enig moment was het er gewoon. In de kranten kwam je het onderwerp nauwelijks tegen. De laatste 10 jaar is dat wel anders: pensioen is regelmatig in het nieuws en dat zijn niet altijd goede berichten. 
Moet de OR zich met pensioen bezig houden? Als er een bedrijfstakcao geldt, niet. Maar als jouw werkgever een eigen pensioenregeling heeft, heb je als OR instemmingsrecht. Pensioen gaat over veel geld en je rol als OR is dus belangrijk. 

Tijdens dit webinar behandelt Joan Janssens, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen: 

- Het pensioenstelsel
- Welke 'knoppen' in de pensioenregeling de kwaliteit van pensioen bepalen
- Het Pensioenakkoord
- Welke rol heeft de OR

Online webinar:OR en pensioen

Webinar Duurzame inzetbaarheid

OR & Duurzame inzetbaarheid: Geen arbeidsvoorwaarde maar een businesscase!
Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan het werk. Daarnaast wordt er veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Hiermee is duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema. Sterker nog: organisaties moéten een langere termijnbeleid ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en hun bestaansrecht te behouden. 

De rol van de OR is hierin belangrijk. De OR zal kennis over het onderwerp moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen en een rol van betekenis te spelen.

Tijdens dit webinar behandelt Bob van Weert, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen:
- Wat is duurzame inzetbaarheid?
- Waarom is het nu relevant?
- Hoe kan de OR omgaan met dit thema? + tips & tricks 
- Voorbeelden uit de praktijk

Online webinar: Duurzame inzetbaarheid