Bijlagen

Hier vindt u bijlagen uit het boek Inzicht in de OR 2023

Bijlage 4 De inrichtingsvoorschriften voor de balans volgens titel 9,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Bijlage 5 De inrichtingsvoorschriften voor de winst-en-verliesrekening
volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Bijlage 6 De toelichting bij de balans en de winst-en-verliesrekening
volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Bijlage 7 Besluit verstrekking financiële informatie aan
ondernemingsraden 1985

Bijlage 8 De voorschriften voor de balans, de staat van baten en lasten
en de toelichting volgens het Besluit verstrekking financiële
informatie aan ondernemingsraden 1985 (artikelen 9 t/m 12)

WOR – een Engelse toelichting