Wat levert het Huis voor Klokkenluiders tot nu toe op?

Wat levert het Huis voor Klokkenluiders tot nu toe op?

Gegevens

Nummer
2023/49
Publicatiedatum
4 juni 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
angstcultuur, maatschappelijke misstanden, klokkenluiders, rechtszaak

De meeste misstanden die in 2022 bij het Huis van Klokkenluiders werden gemeld gingen over een angstcultuur op het werk. Ook blijkt het voor medewerkers niet altijd duidelijk te zijn hoe misstanden te melden. Sinds de oprichting van het Huis is er slechts één rechtszaak uit voortgekomen.

Oprichting

In 2016 is het Huis van Klokkenluiders opgericht. Het Huis doet onderzoek naar maatschappelijke misstanden en kan aanbevelingen doen om problemen op te lossen. Het kan ook advies geven aan de verzoeker en de verzoeker begeleiden indien gewenst. Ook kan het Huis onderzoek doen naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Aan de kaak stellen, maar hoe?

Uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders blijkt verder dat het voor werknemers die een misstand aan de kaak willen stellen, onduidelijk is hoe zij dat moeten doen. En als die melding dan uiteindelijk wordt gedaan, zij vervolgens verder niets horen over wat ermee gebeurt. Voorzitter Inge te Brake van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ziet ook dat de afhandeling van meldingen veel beter kan. Het is belangrijk dat er besef komt over wat een veilige werkomgeving is, en of mensen daar aan mee willen werken.

Rol leidinggevenden

‘We hebben met leidinggevenden te maken die niet weten wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld sprake is van een angstcultuur op de werkvloer of hoe ze moeten voorkomen dat er een angstcultuur ontstaat. Terwijl ze wel verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving’, zegt Te Brake.

Eén rechtszaak

Alle aangebrachte misstanden leidden maar één keer tot een rechtszaak. Dat speelde in 2020 bij twee ontslagen klokkenluiders bij energieleverancier Vattenfall. De slotsom van het Huis voor Klokkenluiders was dat Vattenfall twee klokkenluiders heeft getreiterd en onterecht heeft geprobeerd ze te ontslaan. Het onderzoek dat een accountantskantoor deed naar de kwestie was daarbij ‘eenzijdig’ en te veel op de hand het energiebedrijf.

Voor meer achtergrond: Klokkenluidersregeling

Redactie Inzicht 05-06-2023