Nieuwe pensioenregels aangenomen

Nieuwe pensioenregels aangenomen

Gegevens

Nummer
2023/52
Publicatiedatum
19 juni 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoord
Wet toekomst pensioenen

De kogel is door de kerk. De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met de Wet toekomst pensioenen, die per 1 juli ingaat. De nieuwe wet heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. De ondernemingsraad heeft hierbij mogelijk een belangrijke rol.

Planning

Vanaf 1 juli 2023 begint een overgang naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen. Op 1 januari 2028 – een jaar later dan oorspronkelijk gepland – moet de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zijn afgerond. Werkgevers(verenigingen), vakbonden en werknemers maken tijdens de transitieperiode afspraken over de aanpassing van pensioenregelingen, die vervolgens worden uitgevoerd door de pensioenuitvoerders.

Veranderingen

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen de pensioenen eerder omhoog als het economisch beter gaat. Daar staat tegenover dat de pensioenen ook eerder omlaag kunnen als het juist economisch slechter gaat. Die bewegingen in het pensioen worden kleiner als iemand de pensioenleeftijd nadert. De pensioenuitvoerder mag de belegging van pensioenpremies afstemmen op verschillende typen werknemers.

Rol voor de OR?

Pensioenregels zijn vaak voor veel werknemers ingewikkelde materie. Op het platform www.werkenaanonspensioen.nl is de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt. Ook de rol van de ondernemingsraad is uitgebreid toegelicht. Mogelijk heeft jouw ondernemingsraad een rol heeft bij de vormgeving van de pensioenregeling(en). ls dat het geval, dan start de komende periode een intensief traject.

Voor meer achtergrond: Pensioen

Redactie Inzicht 19-06-2023