Wet werken waar je wilt afgewezen door Eerste Kamer

Wet werken waar je wilt afgewezen door Eerste Kamer

Gegevens

Nummer
2023/71
Publicatiedatum
9 oktober 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Eerste Kamer heeft 26 september het wetsvoorstel voor de nieuwe thuiswerkwet verworpen. De wet ‘Werken waar je wilt’ zou het voor werknemers makkelijker maken om afspraken te maken over thuiswerken.

Kleine minderheid

Tijdens de stemming bleek een kleine meerderheid van (vooral rechtse) fracties tegen de nieuwe wet. Dat betekent dat het wetsvoorstel is verworpen. Op 5 juli werd de initiatiefwet nog aangenomen met een grote meerderheid van 125 stemmen in de Tweede Kamer.

Vrijheid van thuiswerken

Als de wet was aangenomen hadden werkgevers niet zomaar een verzoek voor thuiswerken kunnen afwijzen. De wet moest werknemers meer vrijheid bieden in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het thuis werken willen organiseren. Wel kunnen werknemers kunnen op grond van de (huidige) Wet flexibel werken nog altijd bij hun werkgever een verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen, bijvoorbeeld naar (deels) thuis. De werkgever moet dit verzoek overwegen en met de werknemer bespreken, maar kan dit (met opgaaf van redenen) eenvoudig afwijzen.

Twijfels

Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd duidelijk dat vele fracties het voorstel sympathiek vonden, maar dat er ook twijfels waren over nut en noodzaak van de wet. Senatoren betwijfelden of de wet nodig is, omdat werknemers en werkgever in de praktijk al afspraken maken, wanneer een werknemer thuis wil werken. Daarnaast waren er zorgen over de extra regeldruk voor werkgevers en onduidelijkheden voor werknemers in grensregio’s.

Wat kan de OR doen?

De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden in de organisatie en moet bevorderen dat de werkgever zorg draagt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Een goed thuiswerkbeleid kan daar een onderdeel van zijn. De OR moet zich dus inspannen om met de bestuurder goede afspraken te maken over thuiswerken, maar niet elke werkgever staat hier even welwillend tegenover.

Voor meer achtergrond: Arbeidsomstandigheden

Redactie Inzicht 9-10-2023