Kabinet gaat medezeggenschap versterken

Kabinet gaat medezeggenschap versterken

Gegevens

Nummer
2024/1
Publicatiedatum
15 januari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
medezeggenschap, actualisering wetgeving, Nalevingsonderzoek WOR, OR-plichtige organisatie

Het kabinet wil de naleving van de WOR verbeteren, meer structurele aandacht van ondernemingsraden voor arbeidsomstandigheden en een actualisering van de wetgeving. Dit zijn in hoofdlijnen de plannen naar aanleiding van het periodieke Nalevingsonderzoek WOR, waarvan de uitkomsten eind 2023 werden gepubliceerd.

Uitkomsten nalevingsonderzoek

Drie op de tien OR-plichtige organisaties in Nederland heeft geen ondernemingsraad. In de transportsector geldt dat zelfs voor meer dan de helft van de bedrijven. Opvallend is dat bijna twee derde van de werkgevers aangeeft dat de reden hiervoor een gebrek aan behoefte bij werknemers is. Werkgevers die wel een OR hebben zijn over het algemeen tevreden over het functioneren van de OR; ze geven een 7,1 voor de kwaliteit van het overleg.

Strengere naleving

Minister Karien van Gennip heeft een stevig actieplan uitgewerkt om de medezeggenschap te gaan versterken. Een aantal acties lopen inmiddels al. Het kabinet wil vooral steviger inzetten op de naleving door bijvoorbeeld het monitoren van rapportageverplichtingen. Daarnaast wordt mogelijk het opstellen van een scholingsplan verplicht.

Arbo

Uit het nalevingsonderzoek blijkt dat in ondernemingen die een OR hebben, deze vrijwel altijd bij het arbobeleid betrokken wordt. Daarom ziet de minister een verbetering van de naleving van de WOR als het belangrijkste middel om betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid te vergroten.

Aanpassingen WOR

De minister constateert dat ondernemingsraden in toenemende mate een rol vervullen bij maatschappelijke thema’s. De WOR moet hierin geactualiseerd worden. Daarnaast komt er een advies over de grote rol van het primaat van de politiek, die nu te veel de mogelijkheden van de medezeggenschap bij de overheid beperkt.

Voor meer achtergrond:

Arbeidsomstandigheden

Politiek primaat & rechterlijk primaat

Redactie Inzicht 15-1-2024