Wat zijn rechten OR bij invoeren van puntensysteem voor bedrijfskleding?

Wat zijn rechten OR bij invoeren van puntensysteem voor bedrijfskleding?

Gegevens

Nummer
2024/6
Publicatiedatum
15 januari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Vraag en antwoord
Trefwoorden
bedrijfskleding, puntensysteem, art. 27 WOR

Vraag

Onze werkgever wil voor de bedrijfskleding een puntensysteem invoeren. Is dit een aangelegenheid voor de OR? Via een instemming- of adviesaanvraag?

Antwoord

Hoewel de regeling die de werkgever voorstelt als zodanig niet instemmingsplichtig is, zitten er wel aspecten aan die in art. 27 WOR worden aangestipt. Te denken valt dan aan het feit dat het een wijziging van een regeling is, die verband houdt met de veiligheid van de medewerkers. Ook is er sprake van registratie van gegevens over het personeel (door middel van een puntensysteem). Denk aan een beroep op art. 27 lid 1 sub c en l WOR. Je moet er wel even met je bestuurder over van gedachten wisselen en argumenten aanvoeren. 

Voor meer achtergrond: Instemmingsrecht

Redactie Inzicht 15-1-2024