Waarom zou je geen OR instellen?

Waarom zou je geen OR instellen?

Gegevens

Nummer
2024/9
Publicatiedatum
29 januari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
OR-plichtige organisatie, opvolgingsonderzoek, gebrek aan behoefte, onvoldoende kandidaten

Een derde van de OR-plichtige organisaties in Nederland heeft geen OR. Ook blijkt uit onderzoek dat werkgevers en werknemers heel andere redenen hebben voor het niet-instellen van een ondernemingsraad. Daarom gaat het kabinet gaat een opvolgingsonderzoek doen om beter zicht te krijgen op deze opvallende verschillen.

Verschillen

De meest voorkomende reden die de deelnemende werkgevers in het onderzoek aangeven om geen OR in te stellen, is een gebrek aan behoefte bij de werknemers (63%), gevolgd door onvoldoende kandidaten (35%). Uit eerder NEA-onderzoek onder werknemers volgt een ander beeld van de redenen voor niet-naleving. Hier geeft slechts 5,7% aan dat de werknemers dit niet willen en 10,6% dat er onvoldoende kandidaten zijn.

Maatregelen gericht inzetten

Om deze verschillen beter te kunnen duiden is er inmiddels een opvolgingsonderzoek gestart. Minister van SZW Karien van Gennip wil verdiepend inzicht in de redenen om geen OR in te stellen en de belemmeringen die werkgevers ondervinden bij de instelling van een OR. Op die manier kunnen beleidsinstrumenten om de naleving te verbeteren gerichter ingezet worden. Begin dit jaar zullen de uitkomsten van dit vervolgonderzoek bekend worden.

Voor meer achtergrond: Instellen en samenstellen ondernemingsraad

Redactie Inzicht 29-1-2024