In één op de drie cao’s staan extra bevoegdheden voor OR

In één op de drie cao’s staan extra bevoegdheden voor OR

Gegevens

Nummer
2024/10
Publicatiedatum
29 januari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
extra bevoegdheden OR, maatwerk, eigen ondernemingsregelingen

Het ministerie van SZW heeft eind vorig jaar een groot landelijk cao-onderzoek gedaan. In 35 van de 105 cao’s is sprake van delegatie van extra bevoegdheden aan de OR. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor maatwerk of eigen ondernemingsregelingen.

Op maat

In de sectoren bouw en overige dienstverlening blijken vaker sprake van dat soort delegaties dan in de andere sectoren. In de betreffende cao’s staat benoemd over welke thema’s de werkgever met de OR maatwerk afspraken kan maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het maken van afspraken over arbeidsduur, werktijden en toeslagen.

Cao’s lopen voorop

Uit het onderzoek blijkt dat cao’s aandacht besteden aan de rol van de OR bij maatschappelijke thema’s en daarmee soms voorlopen op de WOR. Benoemd zijn bijvoorbeeld afspraken met de OR over het tegengaan van discriminatie en seksuele intimidatie, hybride werken, gelijke kansen en beloning, milieuzorg en de krapte op de arbeidsmarkt.

Toelichting onderzoek cao’s

Het ministerie van SZW heeft eind 2023 onderzocht in hoeverre cao’s afspraken bevatten over medezeggenschap en medezeggenschapsorganen. Hiervoor werden 105 bedrijfstak- en ondernemings-cao’s onderzocht, die bij elkaar van toepassing zijn op bijna 5 miljoen werknemers.

Voor meer achtergrond:

Artikel 32 Ondernemingsovereenkomst

Ondernemingsovereenkomst

Redactie Inzicht 29-1-2024