SER Dataverkenner onthult scheve man-vrouw verhouding

SER Dataverkenner onthult scheve man-vrouw verhouding

Gegevens

Nummer
2024/13
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
SER Dataverkenner, Monitor Genderbalans in het Bedrijfsleven, Wet Ingroeiquotum en streefcijfers

De Sociaal-Economische Raad (SER) lanceerde eind januari de ‘SER Dataverkenner’. Hiermee wordt voor het eerst op grote schaal inzicht gegeven in de man-vrouwverhouding in de top van bedrijven. Uit de data blijkt dat het aandeel vrouwen in de top groeit, maar nog sterk achterblijft bij de streefcijfers.

Uitkomsten

In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd. De uitkomsten staan in de Monitor Genderbalans in het Bedrijfsleven 2024 die werd overhandigd aan minister Robbert Dijkgraaf van OCW. Het percentage vrouwen in raden van commissarissen is in 10 jaar duidelijk gestegen (van 9,8% naar 26,2%). De voortgang van het percentage vrouwen in het bestuur stijgt ook (van 7,4% naar 14,7%), maar blijft achter bij de landelijk gestelde doelen.

Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’

Sinds 1 januari 2022 verplicht de Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks te rapporteren aan de SER. De wet bepaalt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen gelijkmatiger moet worden. Bedrijven moeten voor bestuur, commissarissen en (management-) en subtop streefcijfers en een plan van aanpak opstellen.

Dataverkenner genderbalans

De SER Dataverkenner is een digitale tool waarmee genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven zichtbaar wordt. Per bedrijf, bedrijfsgrootte en bedrijfstak worden de gegevens over genderdiversiteit in de (sub)top gedeeld.

Redactie Inzicht 12-2-2024