Adviesplicht als zo’n 10% personeel in geding is

Adviesplicht als zo’n 10% personeel in geding is

Gegevens

Nummer
2024/14
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
adviesrecht, adviesplicht, reorganisatie

De WOR geeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een belangrijke inkrimping, wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden van de onderneming. De Ondernemingskamer heeft eind december 2023 een uitspraak gedaan over hoe we de term ‘belangrijk’ in de deze bepaling van de WOR moeten duiden.

Ontslagronde Spotify Nederland

De OR van Spotify Nederland kreeg onlangs te horen dat 19 van 172 werknemers worden ontslagen, dit als onderdeel van een wereldwijde ontslagronde. De OR heeft echter geen adviesvraag ontvangen en vraagt daarom de Ondernemingskamer om een oordeel. De Ondernemingskamer oordeelt vervolgens dat het reorganisatiebesluit niet in redelijkheid is genomen en dus moet Spotify het besluit intrekken.

Eerst advies vragen

Ook in deze zaak heeft het begrip ‘belangrijk’ een grote rol gespeeld. Uit deze uitspraak wordt weer duidelijk dat het adviesrecht al ontstaat als een reorganisatie gevolgen heeft voor zo’n 10% van het personeel. Spotify kan het besluit alleen uitvoeren als daarvoor een advies is gevraagd aan de OR. Dit betekent dat ook de gevolgen van dat besluit ongedaan moeten worden gemaakt en het Spotify (vooralsnog) wordt verboden de reorganisatie verder uit te voeren.

Voor meer achtergrond: Adviesrecht

Redactie Inzicht 12-2-2024