We zijn Europees kampioen zitten

We zijn Europees kampioen zitten

Gegevens

Nummer
2024/18
Publicatiedatum
8 maart 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
zitten, gezondheid, arbeidsomstandigheden

Nergens in Europa zitten mensen zoveel als in Nederland. Ruim een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zit op een gemiddelde dag 8,5 uur of langer. Elders in Europa zit gemiddeld slechts 11% van de bevolking zo lang. De financiële dienstverlening, ICT en bestuur zijn de sectoren met de hoogste gemiddelde 'zittijd', blijkt uit de publicatie TNO.

Zitten op het werk

Werknemers zaten in 2022 gemiddeld bijna 9 uur op een dag. Dit gebeurt meer dan de helft van de tijd tijdens het werk: gemiddeld 4,5 uur. Bijna 50% van de Nederlandse werknemers zit 6 uur of langer tijdens het werk op een gemiddelde werkdag. Dit gaat over 3,7 miljoen Nederlandse werknemers. Opvallend is dat zowel zittijd op het werk als in de vrije tijd na Corona duidelijk is gestegen. De toename in thuiswerken en hybride werken lijkt hierbij een rol te spelen.

Beroepen met meeste ‘zitvlees’

Er is een grote variatie in zittijd tijdens het werk tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren. Juristen en financieel adviseurs behoren tot de beroepen met het meeste zitvlees: gemiddeld zitten deze medewerkers bijna 7,5 uur per dag. Niet heel verrassend is dat in de horeca (1,3 uur) en landbouw (3,2 uur) het minst wordt gezeten. Ook de zorg en de handel zijn weinig zittende beroepen.

Aanslag op gezondheid

Bewegen tijdens en op het werk is niet vanzelfsprekend in de Nederlandse werkcultuur, zo stelt De Sportraad. Langdurig zitten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden. Wanneer het zitten wordt gecombineerd met beeldschermwerk is er ook een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders.

Wat is rol van de OR?

De werkgever moet gerichte arbomaatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s aan te pakken. De OR heeft hierbij een stimulerende functie. Art. 28 lid 1 WOR geeft de OR namelijk de opdracht om een goede naleving van gemaakte afspraken en (wettelijke) regels op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te bevorderen.

Voor meer achtergrond: Arbeidsomstandigheden

Redactie Inzicht 8-3-2024