Jongeren meest tevreden over OR

Jongeren meest tevreden over OR

Gegevens

Nummer
2024/24
Publicatiedatum
8 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het overgrote deel van de jonge medewerkers (86%) is positief over de vertegenwoordiging van de belangen door de OR. Dit is opvallend, want dit is toch ruim 10% meer dan bij het personeel van 25 jaar en ouder. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS/TNO onder 60.000 werknemers in Nederland.

Medezeggenschap is belangrijk

Nog meer goed nieuws voor alle medezeggenschapsorganen. Want ruim 4 op de 5 medewerkers vindt personeelsvertegenwoordigingen zoals een OR belangrijk. Dit aandeel is vrijwel gelijk voor de verschillende leeftijdscategorieën. In de sectoren zorg en onderwijs wordt het meeste belang gehecht aan een OR of MR. In de ICT-sector ligt dit percentage het laagst.

Tevredenheid naar sectoren

Er zijn grote verschillen tussen de sectoren wat betreft de mate van tevredenheid over de medezeggenschap. De tevredenheid is het grootst onder de werknemers binnen de landbouw, de financiële sector en het bestuur. In de commerciële dienstverlening is de achterban duidelijk minder enthousiast over de vertegenwoordiging van hun belangen.

Aanknopingspunten voor verkiezingen OR

Deze uitkomsten kunnen voor uw OR een mooie stimulans vormen om extra in te zetten om ook jongeren naar uw OR te halen. Bij veel organisaties blijken de jonge medewerkers weinig vertegenwoordigt in de OR.

Redactie Inzicht 05-04-2024