Gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag van werkgevers en werknemers

Gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag van werkgevers en werknemers

Gegevens

Nummer
2024/25
Publicatiedatum
8 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Steeds meer werkenden in Nederland hebben met grensoverschrijdend gedrag te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daarom vanuit de Stichting van de Arbeid hier een gezamenlijke aanpak voor ontwikkeld. Dit deden deze partijen in nauwe samenwerking met de regeringscommissaris Mariëtte Hamer.

Nieuw online dossier

Onderdeel van de aanpak is de lancering van het nieuwe dossier: ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ op het SER Arboplatform. In het nieuwe online dossier zijn diverse praktische, preventieve maatregelen te vinden. Zo is onder andere de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen. Ook staat er informatie over de overheidscampagne die recent van start is gegaan.

Cultuurverandering

De nieuwe handreiking richt zich op het veranderen van de cultuur op de werkvloer. De handreiking besteedt aandacht aan het stimuleren van een veilige omgangscultuur, het werken aan een veilige organisatiestructuur en het ontwikkelen van een ondersteunend systeem. De handreiking is de aangescherpte versie van de handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ van mei 2023.

OR kan aan de slag

De OR kan het onderwerp sociale veiligheid op de agenda te zetten en ervoor zorgen bij de aanpak betrokken te zijn. Voor de RI&E heeft de werkgever de instemming nodig van de OR. De OR kan dan controleren of de RI&E voldoende bijdraagt aan de sociale veiligheid op de werkvloer. Ook over het instellen van een klachtenregeling heeft de OR instemmingsrecht. Verder kan de OR-initiatief voorstellen doen om de sociale veiligheid bespreekbaar te maken en te verbeteren.

Voor meer achtergrond:

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): werkdruk en ongewenst gedrag | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Klachtbehandeling | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Initiatiefrecht | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Redactie Inzicht 05-04-2024