Grote toename klokkenluiderszaken

Grote toename klokkenluiderszaken

Gegevens

Nummer
2024/26
Publicatiedatum
8 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

In 2023 heeft het Huis van Klokkenluiders 50% meer meldingen van misstanden gekregen. Veel meldingen gaan over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zoals pesten en intimidatie. Van alle meldingen zijn er uiteindelijk 37 aangeduid als een typische ‘klokkenluiderszaak’ omdat die het maatschappelijk debat raken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van het Huis voor Klokkenluiders.

Verklaring toename

Volgens het Huis van Klokkenluiders heeft de stijging van het aantal meldingen te maken met de media-aandacht voor misstanden op de werkvloer. Daarnaast is verbeterde de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden, waardoor melders beschermd zijn tegen ontslag, schorsing en benadeling. De wet maakt het in veel gevallen nodig dat bestaande klokkenluidersregelingen herzien moesten worden en opnieuw ter instemming aan de ondernemingsraad moesten worden voorgelegd.

Werkgerelateerde misstanden

Iedere werknemer die een werkgerelateerde misstand wil aankaarten, kan dat doen bij het Huis voor Klokkenluiders. Die geeft een onafhankelijk, vertrouwelijk en kosteloos advies. Ook vertrouwenspersonen kloppen vaak aan bij het Huis, voor advies over een individuele casus in hun organisatie of voor algemenere vragen over de rol van vertrouwenspersonen bij meldingen. Opmerkelijk was ook dat er in 2023 tussen de melders behalve zzp’ers, vertrouwenspersonen en OR-leden ook meer bestuurders en leidinggevenden zaten.

Goedkeuring OR

Onder de Wet bescherming Klokkenluiders moet iedere onderneming met meer dan 50 werknemers een klokkenluidersregeling c.q. meldprocedure hebben die door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is goedgekeurd.

Voor meer achtergrond: Klokkenluidersregeling | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Redactie Inzicht 05-04-2024