Nederlanders koplopers thuiswerken

Nederlanders koplopers thuiswerken

Gegevens

Nummer
2024/27
Publicatiedatum
8 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Nergens anders in de Europese Unie werken mensen meer thuis dan in ons land. In het afgelopen jaar werkten meer dan vijf miljoen Nederlandse werknemers met regelmaat thuis. Dat is 52% van alle werkenden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Twee dagen thuiswerken

De meeste thuiswerkers doen dat hooguit de helft van hun werkuren, dat wil zeggen dat ze vorig jaar gemiddeld vijftien uur per week thuis werkten, bijna twee volledige werkdagen. Zelfstandigen werkten vaker thuis dan werknemers, meldt het CBS. ICT’ers en mensen met een creatief of taalkundig beroep spanden de kroon. Van hen werkten 9 op de 10 gedeeltelijk thuis. Dat gold ook voor veel managers.

Europees kampioen thuiswerken

Na Nederland als Europees kampioen thuiswerken komen landen als Zweden, Finland en Luxemburg. Van de werkenden daar werkt respectievelijk 44,8%, 40,1% en 40,1% met regelmaat thuis. Het gemiddelde in de 27 EU-lidstaten is 22,4%.

OR heeft rol bij thuiswerkbeleid

De ondernemingsraad kan met de bestuurder de (on)mogelijkheden van thuiswerken bespreken en evalueren. De OR kan bij de achterban navragen wat hun ervaringen en wensen zijn met betrekking tot thuiswerken en dit met de bestuurder bespreken. Bij verschillende onderwerpen in het thuiswerkbeleid heeft de OR bovendien instemmingsrecht, zoals bij de vaststelling van arbeids- en rusttijden (art. 27, lid 1b WOR).

Voor meer achtergrond:

Hybride werken | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Arbeidstijden | Inzicht in de OR (sdu.nl)

Redactie Inzicht 05-04-2024