Werknemers steeds vaker aangestuurd door algoritmes

Werknemers steeds vaker aangestuurd door algoritmes

Gegevens

Nummer
2024/28
Publicatiedatum
22 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

‘Werkgevers en werknemers moeten het gesprek aangaan over het inzetten van algoritmes en het gebruik van data bij het aansturen van medewerkers’. Dat adviseren TNO en het Rathenau Instituut naar aanleiding van hun onderzoek ‘Eigen ritme of algoritme’.

Algoritme nieuwe baas?

Algoritmisch management wordt steeds vaker ingezet voor het automatiseren van managementtaken, zoals het aansturen van werknemers en de controle van hun werk. Zo kunnen werkgevers in een callcenter met behulp van algoritmes het werk van hun medewerkers tot in het kleinste detail voorschrijven en controleren.

Invloed op werkbeleving

‘De manier waarop algoritmisch management wordt ingezet, is bepalend voor de effecten op de werkbeleving van werknemers’, zegt onderzoeker Wouter van der Torre van TNO. ‘Als die meer controle ervaren door de inzet van technologie, ervaren ze bijvoorbeeld ook minder autonomie en meer werkdruk en burn-outklachten.’

Big Brother

Bijna 3 op de 10 medewerkers hebben het gevoel dat er op hun vingers gekeken wordt, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ook uit recent onderzoek van CNV komt naar voren dat steeds meer werknemers een controledrift ervaren. Een steeds groter deel besteedt inmiddels meer tijd aan het verantwoorden van hun werk, dan aan hun werk zelf. ‘De ene helft van Nederland controleert de andere helft’, stelt het CNV.

Taak ondernemingsraad

De toenemende digitale controle van de werkvloer heeft invloed op werkdruk, werkgeluk en autonomie. Ook speelt hier het vraagstuk van privacy/AVG. Wat kan de OR? De OR moet zo veel mogelijk bevorderen dat er sprake is van goede arbeidsomstandigheden (artikel 28 WOR). Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht als het gaat om een regeling over de bescherming van persoonsgegevens. De OR kan met de bestuurder het gesprek aan gaan over de gewenste inzet van data en algoritmen, en de ervaren kwaliteit van werk.

Voor meer achtergrond:

Arbeidsomstandigheden

Privacybescherming

Redactie Inzicht 19-04-2024