Rechter geeft ondernemingsraad NLW geen adviesrecht

Rechter geeft ondernemingsraad NLW geen adviesrecht

Gegevens

Nummer
2024/29
Publicatiedatum
22 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Volgens de ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening NLW heeft de bestuurder niet om advies gevraagd terwijl er sprake is van een reorganisatie. Daarom heeft de OR een zaak aangespannen bij de Ondernemingskamer. De rechter spreekt uit dat er geen aanleiding is voor een adviesvraag en geeft de bestuurder gelijk.

Onrust over koers bedrijf

NLW regelt voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening. Er werken zo’n negenhonderd mensen. Twee jaar geleden bleek dat de koers voor het bedrijf niet uitvoerbaar is. De instroom van nieuwe mensen is veel minder dan verwacht. Ook hebben de hoge energieprijzen invloed gehad op het niet halen van de doelstellingen, waardoor de toekomst van het bedrijf onder druk staat. Eind 2024 zullen de gemeenteraden van de drie Limburgse gemeenten een besluit over de koers nemen.

Bemiddelingspoging

In november vorig jaar stelt de ondernemersraad bij de Ondernemingskamer dat er een reorganisatie gaande is, maar dat de directeur geen toestemming of advies voor belangrijke zaken vraagt. De directeur vindt dat er namelijk niet veel aan de hand is. Er is alleen sprake van enkele procesverbeteringen. In februari werd er door de rechtbank een onafhankelijke bemiddelaar aangesteld die met beide partijen moest gaan praten. Deze heeft het echter het conflict niet kunnen oplossen.

Overigens is de relatie tussen de OR en de bestuurder van NLW al jaren conflictueus. In 2022 werd door de ondernemingsraad het vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Uitspraak

De rechter beschouwt op 11 april de gehele zaak en oordeelt dat er geen sprake is van het overplaatsen van medewerkers. De OR heeft niet voldoende concreet kunnen maken dat er sprake is van een reorganisatie zodat er sprake is van een adviesplichtig besluit. De ondernemingsraad krijgt dus niet het gevraagde adviesrecht voor deze veranderingen in de organisatie.

Voor meer achtergrond

Reorganisatie

Beroep bij OK

Redactie Inzicht 19-04-2024