OR en bestuurder Rijkswaterstaat drie keer voor de rechter

OR en bestuurder Rijkswaterstaat drie keer voor de rechter

Gegevens

Nummer
2024/32
Publicatiedatum
6 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

‘Driemaal is scheepsrecht’, zal de afweging van de ondernemingsraad van Rijkswaterstaat zijn geweest. Want deze OR heeft het afgelopen jaar namelijk drie zaken aan de rechter voorgelegd over het instemminsrecht op roosters. Slotsom: zowel de bestuurder als de OR haalden niet hun gelijk, maar kregen wel een advies mee.

Drie rechtszaken

In 2023 en in 2024 heeft de OR van Rijkswaterstaat (het onderdeel Verkeer en Watermanagement) drie keer een juridische strijd gevoerd over de roosters. De OR heeft instemmingsrecht voor de normroosters. Omdat de OR (nog) niet heeft ingestemd met de normroosters voor 2024, heeft de OR nietigheid ingeroepen voor de maandroosters die op basis van deze normroosters zijn opgesteld. Maar Rijkswaterstaat stelt dat de OR ten onrechte een beroep op nietigheid heeft gedaan en wil vervangende toestemming voor het vaststellen van de maandroosters.

Toepassing instemmingsrecht

Als de OR geen instemming geeft, dan is de wettelijke systematiek dat de ondernemer aan de kantonrechter vervangende toestemming vraagt om het besluit te nemen. Het komt echter vaak voor dat de OR min of meer gedwongen wordt om te gaan procederen, omdat de ondernemer ondanks het ontbreken van de instemming van de OR het besluit toch neemt. In dat geval is het aan de OR om de nietigheid ervan in te roepen en een procedure bij de kantonrechter te starten. Dit is waar de OR van Rijkwaterstaat zich driemaal op beriep.

Uitspraak rechter

De kantonrechter stelt de OR niet in het gelijk. De rechter trekt de conclusie dat de OR probeert om via de procedure serieus genomen te worden. Het nietigheidsverzoek van de OR voor de maandroosters wordt niet overgenomen. De partijen zijn het er over eens dat de maandroosters niet instemmingsplichtig zijn. Ook het tegenverzoek van Rijkwaterstaat om vervangende toestemming wordt afgewezen. Geen van de partijen krijgt dus z’n gelijk.

Advies rechter

De samenwerking tussen OR en bestuurder moet worden verbeterd. De kantonrechter adviseert nieuwe afspraken te maken over de samenwerking. De rechter ziet het telkens voorleggen van geschillen niet als oplossing voor de problemen. Hij geeft de ondernemingsraad mee om niet op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Aan de andere kant adviseert hij de ondernemer om de WOR serieus te nemen door de OR tijdig en volledig te informeren.

Voor meer achtergrond:

Instemmingsrecht

Nietigheid van besluiten

Vervangende toestemming via kantonrechter

Redactie Inzicht 6-5-2024