Vereenvoudiging verlofstelsel: van 10 naar 3 regelingen

Vereenvoudiging verlofstelsel: van 10 naar 3 regelingen

Gegevens

Nummer
2024/33
Publicatiedatum
6 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het kabinet heeft begin april een voorstel gedaan voor vereenvoudiging van het verlofstelsel. Het voorstel is om de huidige 10 regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en de zorg voor persoonlijke situaties.

Te complex

Er zijn nu tien wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg. Veel werknemers weten niet waar ze recht op hebben. Alle tien regelingen zijn ondergebracht in de Wet arbeid en zorg. Die wet is sinds de invoering in 2001 vaak uitgebreid en gewijzigd wegens nationale wensen of nieuwe Europese regelgeving. Per saldo heeft dit geleid tot een woud aan regelingen. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden zeven verschillende regelingen.

Het vervolg

Het is aan het volgend kabinet om het proces tot vereenvoudigen voort te zetten. ‘Het is van groot belang te werken aan een eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker verlofstelsel’, aldus minister van Sociale zaken en werkgelegenheid Van Gennip. Het kabinet heeft in een brief een aan aantal mogelijkheden voor vereenvoudiging van het stelsel beschreven met de mogelijke financiële gevolgen, waar een nieuw kabinet keuzes in kan maken.

Voor meer achtergrond: Roosters en verlof

Redactie Inzicht 6-5-2024