Wat zegt het regeerakkoord over personeelsmaatregelen?

Wat zegt het regeerakkoord over personeelsmaatregelen?

Gegevens

Nummer
2024/38
Publicatiedatum
3 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
'Hoop, lef en trots', arbeidsmigranten, malafide uitzendconstructies

Op 16 mei hebben de vier coalitiepartners het regeerakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gesloten. Welke afspraken staan hierin die relevant zijn voor werkgevers en werknemers?
Vergeleken met de voorgaande regeerakkoorden zijn de plannen voor de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid ditmaal relatief beperkt. Het hoofdlijnenakkoord bevat onder meer nieuwe afspraken voor de arbeidsmarkt, inkomen en elektrische auto’s.

Arbeidsmarkt

 • Er komen extra eisen voor arbeidsmigranten van buiten de EU.

 • ‘Malafide uitzendconstructies’ worden hard aangepakt.

 • Het werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Dat gaat gebeuren door betere arbeidsvoorwaarden en een beperking van de administratieve lasten.

 • Er gaat gesnoeid worden in het aantal ambtenaren bij de overheid.

 • Ook is er een bezuiniging ingeboekt van € 100 miljoen op de publieke omroep.

Inkomen

 • De kinderopvang wordt aangepast en wordt voor ouders bijna gratis gemaakt.

 • Het eigen risico voor de zorgverzekeringen wordt meer dan gehalveerd.

 • (Meer) werken wordt financieel aantrekkelijker gemaakt door een lastenverlichting op arbeid, bijv. door de introductie van een extra belastingschijf.

Elektrisch rijden, energiebelasting en klokkenluiders

 • De subsidies voor elektrische auto’s worden per 2025 geschrapt.

 • Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd, vindt de nieuwe coalitie. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers worden deels teruggedraaid. Het gaat onder meer om de energiebelasting.

 • De bescherming van klokkenluiders wordt verder versterkt.

Voor meer achtergrond:

Arbeidsvoorwaarden

Klokkenluidersregeling

Redactie Inzicht 3-6-2024