Vaak ongewenst gedrag in zorgsector

Vaak ongewenst gedrag in zorgsector

Gegevens

Nummer
2024/40
Publicatiedatum
3 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
ongewenst gedrag van cliënten, RI&E, agenderen sociale veiligheid, controle RI&E door OR

Bijna een op de drie medewerkers in de zorg heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag. Dit aandeel ligt veel hoger dan in andere sectoren. Het gaat dan vooral om ongewenst gedrag van cliënten. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS/TNO.

Intimidatie en bedreiging

Het ongewenste gedrag in de zorg door cliënten betreft vooral intimidatie en bedreiging (18% in de zorg; totaal: 8,4%), lichamelijk geweld (10%; totaal: 2,5%) en ongewenste seksuele aandacht (8,0%; totaal: 3,1%). Toch geeft maar een relatief klein deel van de medewerkers in de zorg aan dat de werkgever extra maatregelen moet nemen tegen ongewenst gedrag.

Verschil mannen en vrouwen

Over alle sectoren heen hebben vooral vrouwen te maken met ongewenst gedrag door cliënten. Het percentage vrouwen dat hier mee te maken heeft is ruim twee keer zo hoog dan het aandeel mannen. Dit verklaart deels ook de hoge percentages van ongewenst gedrag in de zorgsector, waar relatief veel vrouwen werken.

Wat kan de OR?

De OR kan het onderwerp sociale veiligheid op de agenda te zetten en ervoor zorgen bij de aanpak betrokken te zijn. Voor de RI&E heeft de werkgever de instemming nodig van de OR. De OR kan dan controleren of de RI&E voldoende bijdraagt aan de sociale veiligheid op de werkvloer. Verder kan de OR initiatiefvoorstellen doen om de sociale veiligheid bespreekbaar te maken en te verbeteren.

Voor meer achtergrond: Werkdruk en ongewenst gedrag

Redactie Inzicht 3-6-2024