Moslima’s vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

Moslima’s vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

Gegevens

Nummer
2024/43
Publicatiedatum
17 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
moslima's, hoofddoek, discriminatie

Moslima’s ontvangen vaker afwijzingen tijdens het solliciteren, ondergaan pesterijen op de werkvloer of worden over het hoofd gezien voor een promotie. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarover de minister Karien van Gennip begin juni de Tweede Kamer informeerde.

Hoofddoek is drempel

De discriminatie is nog sterker voor degenen die een hoofddoek dragen. Zo bleek dat vrouwen met een hoofddoek in de werving- en selectiefase 2 tot 7 keer zo weinig positieve reacties op sollicitaties ontvangen dan groepen vrouwen zonder migratieachtergrond. ‘Soms wordt door werkgevers expliciet gezegd dat de hoofddoek reden was om iemand niet aan te nemen’, geeft projectleider van het onderzoek Lieselotte Blommaert aan.

Aanbevelingen

De onderzoekers geven een aantal concrete aanbevelingen. Allereerst moeten werkgevers hun beleid niet alleen richten op de wervingsfase, maar discriminatie ook bestrijden in andere fases van het werk. Gebruik de mogelijkheden om discriminatie te monitoren en op te sporen, onder meer via duidelijke meldprocessen. ‘De volgende stap is ervoor zorgen dat melden loont’, stelt Blommaert. ‘Bekeur hardnekkige overtreders of maak hun naam openbaar.’

Ondersteuning voor werkgevers

Minister Van Gennip gaat de relevante inzichten uit het onderzoeksrapport verwerken in een handreiking voor werkgevers, met daarbij voorbeelden uit de praktijk.

Op initiatief van de minister hebben eind mei ruim 50 organisaties de Verklaring Gelijke Kansen ondertekend. Organisaties die de verklaring ondertekenen en zich hardmaken voor gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen.

Voor meer achtergrond: Zorgtaken

Redactie Inzicht 17-6-2024