Sterke afname werknemers zonder pensioen

Sterke afname werknemers zonder pensioen

Gegevens

Nummer
2024/46
Publicatiedatum
1 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig
Trefwoorden
werknemers zonder pensioenregeling, uitzendbureaus, jonge medewerkers

Het aantal werknemers zonder pensioenregeling is in drie jaar met bijna 20% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ruim 1 op de 10 geen pensioenregeling

Eind 2022 waren er 765.000 werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171.000 werknemers minder dan bij de vorige meting, eind 2019. Dit is een afname van 18%. In totaal hadden bijna 7,3 miljoen mensen een baan in loondienst in Nederland. Daarvan had in 2022 11% geen pensioenregeling.

Jonge werknemers, laag inkomen en uitzendkrachten

Uit de cijfers van het CBS blijken dat vooral jonge medewerkers geen pensioen opbouwen (15%). Daarnaast speelt het inkomen een belangrijke rol. Medewerkers met een inkomen onder de € 20.000 hebben het vaakst geen regeling. Als derde factor speelt de bedrijfstak mee. De grootste groep zonder pensioenopbouw is mensen die aan het werk zijn binnen uitzendbureaus.

Voor meer achtergrond: Pensioen

Redactie inzicht 1-7-2024