Wat is rol ondernemingsraad bij het invoeren van AI?

Wat is rol ondernemingsraad bij het invoeren van AI?

Gegevens

Nummer
2024/49
Publicatiedatum
1 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Vraag en antwoord
Trefwoorden
Artificial Intelligence, adviesrecht, instellen OR-commissie

Vraag

Volgens de WOR is de werkgever verplicht advies te vragen aan de OR bij het invoeren van een grote technologische verandering. Valt het starten met AI – Artificial Intelligence – hier ook onder? De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel dat wij niet weten waar het eindigt. Hoe blijven wij hierbij betrokken?

Antwoord

Je vraagt hoe je als OR permanent betrokken kunt blijven bij besluiten rond AI. Je verwijst terecht naar het adviesrecht uit art. 25 WOR. Er is één punt dat meteen opvalt. Dat lees je, in deze zin: ‘De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot: invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening’ (artikel 25 lid 1 onder k WOR). Het laat zien dat niet alleen de invoering advies behoeft, maar ook de wijziging. En in tegenstelling tot andere onderdelen van dit artikel, gaat het hier niet om een belangrijke wijziging, maar elke wijziging. Althans, dat ligt voor de hand, aangezien er geen enkele beperking wordt gesteld aan het soort wijziging.

Overigens moet je het adviesrecht niet te beperkt opvatten: het gaat niet alleen om positief of negatief adviseren. Je kunt de ondernemer ook adviseren zaken te doen of na te laten bij een verder positief besluit. Bijvoorbeeld om het effect van de maatregel te bevorderen of af te zwakken. In de praktijk kom je dan vaak in een onderhandelingspositie, waarbij je dreigt negatief te adviseren als de ondernemer niet op je voorstellen ingaat.

Ons advies is daarom altijd om een OR-commissie in te stellen (Commissie Technologische Voorzieningen) die, naar analogie van een VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) voortdurend overleg voert over de gang van zaken rond deze voorzieningen, waarbij niet alleen door de ondernemer voorgenomen besluiten tot wijziging aan de orde komen, maar ook door de werknemers gewenste wijzigingen. De OR kan hiertoe immers voorstellen doen en standpunten over innemen (art. 23 lid 2 WOR). Mocht de ondernemer besluiten (een van) de voorstellen van de OR over te nemen, dan dient dit voorstel dus vervolgens weer ter advisering aan de OR te worden voorgelegd.

Voor meer achtergrond: Adviesrecht

Redactie Inzicht 1-7-2024