Hebben flo’ers actief en passief kiesrecht bij OR-verkiezingen?

15 maart 2021

Vraag - Ons OR-reglement volgt de WOR-bepalingen over actief en passief kiesrecht. Waar ik over twijfel, is de positie van medewerkers die gebruik maken van de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag (flo'ers).

Antwoord - De twijfel van deze ambtelijk secretaris is ingegeven door het feit dat de betreffende personen wel op de loonlijst van de onderneming staan, en ook op de lijsten die de OR bij de voorbereiding van nieuwe verkiezingen van de afdeling Personeelszaken ontving. Echter: de betreffende personen zijn niet langer “werkzaam in de onderneming”, ook al ontvangen zij wel een loondoorbetaling. En het verrichten van werkzaamheden in de onderneming is het doorslaggevende criterium, niet het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dit volgt uit art. 1 lid 2 WOR scales .

In art. 6 lid 4 WOR scales wordt wel de mogelijkheid geboden om ook mensen die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst in de onderneming werkzaam zijn, te kunnen beschouwen als in de onderneming werkzame personen. Maar hier is sprake van het omgekeerde.

Lees op inzicht in de OR meer informatie over kiesrecht en de verkiezingen.

Redactie Inzicht 15-3-2021