Moederbedrijf vervangt top dochterbedrijf, kan dat zonder overleg?

10 mei 2021

Vraag - Onze onderneming is voor 100% eigendom van concern X. Onze directeur maakt per 1 mei plaats voor een interimmer die eenzijdig door X is aangesteld, zonder overleg met wie dan ook. Datzelfde geldt voor de benoeming van tweede persoon die naast de interimmer komt, als ‘transitiemanager’. Kan dit zonder advies of instemming van de OR?

Antwoord - Hier spelen twee dingen: de aanstelling van een nieuwe directeur (al dan niet ad interim), en het toevoegen van een nieuw lid aan het huidige management team.

  1. Ervan uitgaande dat de vertrekkende directeur tevens jullie bestuurder is, zoals bedoeld in art. 1 WOR scales , dan dient de OR door de ondernemer om advies gevraagd te worden over zowel het ontslag van de huidige bestuurder als de aanstelling van de nieuwe. Dit op grond van art. 30 WOR scales . Ervan uitgaande dat de huidige bestuurder vrijwillig vertrekt, zou de ondernemer jullie hierover moeten informeren, al was het maar om duidelijk te maken dat hier geen aandrang achter zit van de kant van de ondernemer. In dat geval zou er namelijk sprake kunnen zijn van ontslag, iets waar art. 30 WOR net zo goed betrekking op heeft.

  2. Wat de aanstelling van de nieuwe bestuurder betreft: het moederbedrijf vindt het kennelijk noodzakelijk dit op interim-basis te doen. Dat duidt erop dat deze persoon een probleem moet oplossen, alvorens een definitieve bestuurder wordt aangesteld. Ook hiervoor geldt: de ondernemer dient de OR hierover te informeren en advies te vragen.
    Voor de volledigheid: dit is dus een ander advies dan bedoeld in art. 25 WOR scales . Aan art. 30 WOR is geen beroepsrecht gekoppeld. De OR kan wel naar de kantonrechter als de ondernemer zijn verplichting om advies te vragen niet nakomt, om te zorgen dat hij dat alsnog doet.

  3. Wat de uitbreiding van het MT betreft: dit wijst op een herverdeling van bevoegdheden binnen de onderneming, zoals bedoeld in art. 25 lid 1 sub e WOR (adviesrecht).

Voor meer achtergrond, zie Adviesrecht

Redactie Inzicht 10-5-2021