Tellen zzp’ers mee als ‘werkzame personen’ in de zin van de WOR?

16 maart 2020

Vraag - Onze organisatie komt naar verwachting dit jaar boven de 100 medewerkers uit. Met het oog op komende verkiezingen oriënteren we ons op een grotere OR. Hoe zit eigenlijk met de flexibel inzetbare zzp’ers die hier rondlopen? Want die zijn hierin nog niet meegeteld.

Antwoord - Zzp’ers zijn geen ‘werkzame personen’ in de zin van art. 1 WOR scales . Dus die tellen niet mee voor het bepalen van het aantal zetels.

Er wordt in sommige organisatie mee geëxperimenteerd om ze wel mee te laten doen, zeker als het om meer permanente werkrelaties gaat. Dat kan met behulp van artikel 6 WOR, maar de werkgever moet dan wel meewerken.

Het onderwerp heeft ook de aandacht van de SER. Zie voor een voorbeeld eventueel ook het recente onderzoek naar experimenteren met de WOR op www.instituutgak.nl.

Redactie Inzicht 16-03-2020