Wat betekent het Coronavirus voor de medezeggenschap?

17 maart 2020

De berichtenstroom over corona zorgt haast ieder uur voor nieuwe feiten en inzichten. Medezeggenschappers moeten het hebben van online informatieverstrekking die aan de laatste inzichten is aangepast.

De berichtenstroom over corona zorgt haast ieder uur voor nieuwe feiten en inzichten. Medezeggenschappers moeten het hebben van online informatieverstrekking die aan de laatste inzichten is aangepast.

WOR kent geen uitzonderingstoestand

Een wat tijdlozer bron die voor iedere medezeggenschapper van belang kan zijn is het Whitepaper dat advocatenkantoor De Voort al in een vrij vroeg stadium online zetten. Uitgangspunt is dat de werkgever bevoegd is om instructies uit te vaardigen en op de naleving toe te zien. Daarbij gelden wel grenzen. Zo blijft de normale bescherming van persoonsgegevens bestaan. En ook de WOR blijft van kracht. De wet kent geen uitzonderingsbepalingen of noodscenario’s voor situaties als de huidige.

Het Whitepaper gaat ook in op arbeidsrechtelijke aspecten rond werktijdverkorting en deeltijd-WW, thuiswerken, calamiteitenverlof, verzuim door verplichte quarantaine en dergelijke. Inmiddels hebben al vele duizenden bedrijven een beroep gedaan op werktijdverkorting. Het Whitepaper wijst erop dat zulke aanvragen een besluit zijn dat valt onder het instemmingsrecht van art. 27 WOR scales , lid 1 sub b.

Sites

Ook de sites van vakcentrales bieden informatie die erg nuttig is voor werknemers en ondernemingsraden. Die van de FNV heeft al veel bezoekers getrokken. Ze heeft een pagina waarop speciaal wordt stilgestaan bij wat corona voor de medezeggenschap betekent, en gaat op andere pagina’s ook in op arbeidsrechtelijke aspecten.

Wie wil weten hoe verstandige werkgevers tegen de epidemie aankijken, kan terecht op de site van het AWVN. Informatie van medische en epidemiologische aard is te halen op de sites van RIVM, de GGD in de eigen regio, en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Houd voor bestuurlijke maatregelen de site van de Rijksoverheid in de gaten. De site van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciale pagina over het testen van personeel op corona.

Tegenstellingen

Voor de rest zullen ondernemingsraden allerlei kwesties tegenkomen die afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden en waarvoor ze hun eigen bronnen, veelal van sectororganisaties en vakbonden, zullen weten te vinden. Op de sociale media komt men de meest verrassende vragen tegen. Veel opzien baarde een foto van een briefje op een bedrijfshek dat chauffeurs “en andere externe” het gebruik van toiletten en de kantine ontzegt. De foto leidde tot woedende reacties van chauffeurs die hierin het beeld bevestigd zien dat ze ook in normale omstandigheden op afleveradressen “als oud vuil” behandeld worden. De werkgeversorganisatie in hun branche TLN viel ze bij en vroeg om meer respect.

Dit voorbeeldje maakt duidelijk dat de huidige omstandigheden niet alleen maar verbroederend werken, maar ook tegenstellingen blootleggen. Corona zou wel eens consequenties kunnen krijgen voor onze kijk op ondergewaardeerde beroepen, op flexwerk, en op het neoliberale leerstuk van de terugtrekkende overheid.

Redactie Inzicht 16-03-2020, www.inzichtindeor.nl