Thuiswerken heeft voordelen maar ook risico's

14 september 2020

Dat thuiswerk zowel werknemers als werkgevers goed bevalt, is geen nieuws. Uit recent onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt wel dat het werk er intensiever door wordt. TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpen bij het in evenwicht houden van werk en privé.

Tevreden

Ondernemingsraden zijn volop bezig met het 'nieuwe' normaal dat thuiswerk heet. Hulplijnen en adviseurs krijgen er veel vragen over, vooral over het opstellen van nieuwe regelingen en ook OR-platforms (met het MNO als recent voorbeeld) organiseren er bijeenkomsten over. Uit alles blijkt dat er veel voordelen aan zitten, voor zowel werknemers als werkgevers. Maar er zijn ook schaduwzijden.

Beide kanten komen aan bod in een recent onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, instelde onder 672 medewerkers van 8 gemeenten. Die geven aan dat thuiswerken leidt tot meer "focus" en efficiëntie. Twee op de drie ondervraagden willen ook in de toekomst minimaal twee dagen per week thuis blijven werken. De meeste mensen voelen zich goed in staat om met de techniek om te gaan en om zichzelf te managen. Teams melden dat ze tevreden zijn over de grotere autonomie (beslis- en handelingsruimte) die ermee verbonden is.

Schaduwzijden

Daar staat tegenover dat thuiswerk leidt tot intensivering van de werkbelasting. Bijna 40 procent vindt het moeilijk om werk en privé te scheiden en afstand te nemen. Minder dan de helft beschikt thuis over goede ergonomische condities. Maar ook het mentale welbevinden heeft duidelijk aandacht nodig.

De aansturing van mensen en de communicatie moeten worden aangepast. Het is zaak om mensen goed mee te blijven nemen in besluitvorming en duidelijk te zijn over gewenste resultaten.

Signalen herkennen

Vermeldenswaard is in dit verband is de Factsheet Vitaal Thuiswerken die TNO en het ministerie van SZW publiceerden. Daarin staat hoe je signalen van een verstoorde balans tussen werk en privé herkent, en wat je kunt doen om het evenwicht te behouden of te herstellen.

Het document bevat tips voor individuele werknemers maar ook voor werkgevers. Aan beide kunnen ondernemingsraden iets hebben, bijvoorbeeld als ze een verkennend onderzoekje onder de eigen achterban willen instellen.

Redactie Inzicht 14-09-2020