Meer jonge OR-leden? Werkgeversorganisatie AWVN heeft tips

14 september 2020

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) staat helemaal achter het streven om meer jongeren te interesseren voor deelname aan het werk van ondernemingsraden. De organisatie ging te rade bij de eigen netwerken en baseerde daarop elf tips.

Reeks oorzaken

De AWVN verwijst naar een in 2017 uitgevoerd onderzoek (OR Trends). Daaruit blijkt dat de gemiddelde OR voor 17 procent uit mensen onder de 36 jaar bestaat, terwijl hun aandeel in de werkzame beroepsbevolking 36 procent bedraagt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zij medezeggenschap wel degelijk belangrijk vinden. Ze hebben alleen weinig animo om er zelf aan mee te doen.

Puttend uit de eigen netwerken kan de AWVN een hele reeks oorzaken noemen. Lange zittingstermijnen, onduidelijkheid over wat de OR doet, een stoffig en ouderwets imago, onderwerpen die niet aanspreken. Een gebrek aan stimulansen en ondersteuning vanuit collega's en leidinggevenden. Benauwdheid over de gevolgen voor de carrière. Het komt voor dat mensen zichzelf niet capabel genoeg vinden. Of er geen tijd voor kunnen vinden, of willen vinden: jongeren willen wel meepraten, maar zich langdurig ergens aan committeren doen ze minder graag. En natuurlijk ook: onbekend maakt onbemind. "Soms zit dat bij een bestuurder die niet uitstraalt de medezeggenschap serieus te nemen. Soms zit het bij de ondernemingsraad zelf als die zich als een gesloten groep opstelt."

Flextrend werkt versterkend

De flexibiliseringstrend versterkt dit alles, erkent de werkgeversvereniging. Veel flexwerkers en uitzendkrachten zijn jong, en bij hen sluit medezeggenschap bijna per definitie minder goed aan op de eigen omstandigheden. Daar wordt wel iets aan gedaan. Op dit moment is de termijn voor actief kiesrecht zes maanden en de termijn voor passief kiesrecht twaalf maanden. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM/SER) heeft voorgesteld beide wettelijke termijnen te verkorten naar drie maanden. Minister Koolmees (SZW) heeft laten weten dat hij dat over wil nemen, met een mogelijkheid om ervan af te wijken.

Inspirerend

Wie deze lijst overziet, zal niet verbaasd zijn dat de lijst met tips die de AWVN heeft opgesteld ook overvloedig is. Wie wil weten of er iets bij zit dat in de eigen situatie kan helpen, doet er het beste aan om het origineel erop na te lezen. Niet alles is nieuw, maar het overzien van de hele lijst kan inspirerend werken.

Redactie Inzicht 14-09-2020