Ook OR Alphen aan de Rijn stuit op primaat van de politiek

29 maart 2021

Uit een nu pas gepubliceerde uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat opnieuw een OR op het primaat van de politiek is gestuit. De OR van de gemeente Alphen aan den Rijn had bezwaren tegen een nieuwe ambtelijke topstructuur. Die bezwaren zijn op 25 februari verworpen.

Kleiner managementteam

De gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn werkte eerst met een uitgebreid managementteam: een directeur, vier managers dienstverlening en zes ‘opgavemanagers’. De gemeente besloot tot een team met vier directeuren. De laag tussen de top en de teamleiders verviel. De vier functionerende directeuren dienstverlening konden niet in de nieuwe structuur worden ingepast en raakten boventallig.

Personele gevolgen

De OR adviseerde negatief. De raad zag, na het stellen van 35 vragen, niet goed hoe dit bijdroeg aan gestelde doelen. Ook was de OR bang dat het vervallen van de managementlaag tussen directie en teamleiders een “andere dynamiek” zou geven, en wellicht andere werkwijzen. Ook zette de OR vraagtekens bij de stelling dat een en ander budgetneutraal zou plaatsvinden. Het afvloeien van 3 fte’s kost geld, en de opvolgers komen in een hogere schaal dan hun voorgangers.

Onvoldoende concreet

De Ondernemingskamer stelt in zijn uitspraak vast dat een College van B en W uitmaakt welke ambtelijke topstructuur het best past bij vastgelegde beleidsdoelstellingen; dat is in een gemeente nu eenmaal een politieke aangelegenheid. De OR kan wel adviseren over de personele gevolgen. Maar wat de OR daarover naar voren brengt, vindt de Ondernemingskamer onvoldoende concreet.

Ook heeft de OR onvoldoende toegelicht waarom hij twijfelt aan de belofte van de gemeentesecretaris dat de wijzing niet ten koste zal gaan van de salaris- of vacatureruimte. En wat de sociale gevolgen voor de managers dienstverlening betreft: de OR vindt zelf dat het sociaal plan voldoet. Alles bij elkaar geen reden om te stellen dat de gemeente niet in redelijkheid tot dit besluit kon komen.

Over het primaat van de politiek

Redactie Inzicht 29-3-2021