Afspraak grensarbeiders Nederland-Duitsland verlengd

30 maart 2021

De afspraken over de toepassing van het Belastingverdrag voor grensarbeiders tijdens de periode van coronamaatregelen zijn door Duitsland en Nederland verlengd tot en met 30 juni 2021. Ook de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse sociale zekerheidsuitkeringen is verlengd.

Voor grensarbeiders die gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis werken (thuiswerkers) of noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl ze wel doorbetaald krijgen, kan dit gevolgen hebben voor de belastingpositie. Mogelijk is het inkomen dan niet meer in het werkland, maar (deels) in het woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor het netto-inkomen. Nederland heeft daarom met Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Lees verder op Taxence.