Moeten stukken voor de OR door de bestuurder zelf ondertekend zijn?

12 april 2021

Vraag - Is het wettelijk vastgelegd dat alle officiële stukken van de bestuurder (denk bijvoorbeeld aan instemmings- en adviesaanvragen, maar ook andere stukken) door hem of haar persoonlijk getekend moeten zijn? Of mag hij ook delegeren naar zijn secretaresse of iemand van HRM?

Antwoord - We weten niet wat de achtergrond is van deze vraag, maar zo’n wettelijke verplichting is er niet. Sterker: de meeste verplichtingen uit de WOR zijn niet opgelegd aan de bestuurder, maar aan de ‘ondernemer’ en daarmee wordt bedoeld de rechtspersoon die de onderneming in stand houdt. Als de bestuurder aan de OR een document verstrekt dat is ondertekend door het hoofd HRM, dan mag je dus aannemen dat het door de ondernemer aan de OR is verschaft. Zelfs als het document rechtstreeks door het hoofd HRM aan de OR wordt verstrekt, mag je aannemen dat het van de ondernemer afkomstig is – vooropgesteld dat het een beleidsdocument is en geen persoonlijke mail.

Redactie Inzicht 12-4-2021