Moet OR instemmen met systeem dat inzage in medische dossiers bijhoudt?

12 april 2021

Vraag - Onze bestuurder wil een systeem invoeren waarmee gecontroleerd kan worden op onnodige en onbevoegde inzage van medische dossiers van (werknemers van) klanten. Valt dit onder het instemmingsrecht? De gecontroleerde groep is namelijk zo beperkt dat je niet echt kunt spreken van een personeelsvolgsysteem.

Antwoord - Het is met onze expertise moeilijk om deze vraag met stelligheid te beantwoorden. Het gaat hier om een systeem dat niet primair is opgezet voor invoeren en beschermen van persoonsgegevens van personeelsleden, maar van derden. Toch is daarmee nog niet alles gezegd. Een onbedoeld neveneffect zou kunnen zijn dat dit systeem het mogelijk maakt om het gedrag in kaart te brengen van medewerkers die gegevens opvragen, en zo tot een beoordeling van die medewerkers te komen. Maar in welke mate dit hier het geval is, en hoe zwaar dit zou moeten wegen, kunnen wij niet beoordelen. Wie hierover een ondubbelzinnige uitspraak wil, zal dit aan de kantonrechter moeten voorleggen.

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen: art. 27 WOR scales is niet alleen van toepassing als een regeling alle in de onderneming werkzame personen treft, maar ook als het slechts om een groep gaat. Vergelijk het met de invoering van een prikklok. Allang uit de tijd, maar zoiets betreft meestal alleen de werknemers in de productie. Hoe groot de groep is, doet niet ter zake.

Redactie Inzicht 12-4-2021