OR APMTR akkoord met overname, sociale afspraken direct in werking

12 april 2021

Na lange onderhandelingen is een akkoord bereikt over de overname van APM Terminals Rotterdam (APMTR) door Hutchison Ports. De OR is ook akkoord. Er lagen al toezeggingen over een sociaal plan, en daar zijn de laatste tijd nog andere afspraken bij gekomen. Het pakket bevat opmerkelijke elementen en treedt direct in werking.

Boter bij de vis

Het akkoord is gemeld door Nieuwsblad Transport. Het blad citeert uit een verklaring die OR en directie op 7 april aan alle medewerkers stuurden. Later deze maand, zo meldt het blad, wordt de koopovereenkomst ondertekend. Direct daarna ontvangen de werknemers een bonus van € 1.250. Daarnaast krijgen alle werknemers een eenmalige uitkering die is gebaseerd op het aantal dienstjaren. Die varieert tussen een bruto maandsalaris bij minder dan vijf dienstjaren, tot vier maandsalarissen bij meer dan vijftien dienstjaren.

Ontslagbescherming

Het was de OR niet alleen te doen om geld. Belangrijk is ook dat Hutchison gaat investeren in modernisering. Daarbij hoort wel vergaande automatisering. Vandaar het belang van afspraken over ontslagbescherming die APMTR met de vakbonden maakte. De eerste vier jaar na de overname zal niemand om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Er zijn wel afspraken over mogelijkheden voor vervroegde pensionering, en over eventuele overplaatsingen naar een zusterbedrijf op de Maasvlakte (met behoud van arbeidsvoorwaarden).

Wie na vier jaar boventallig raakt, heeft tot medio 2026 recht op een ontslagvergoeding van een of twee keer de voormalige kantonrechtersformule. Ook al heeft de wetgever die formule buiten werking gesteld met ‘transitievergoedingen’.

Continuïteit

Een deel van de afspraken heeft het karakter van een sociaal plan. Maar er zijn, met name in de eindfase, ook afspraken gemaakt met de OR apart, vertelt voorzitter Barry de Bel aan Inzicht in de OR. Heel belangrijk is dat Hutchison het bestaande werkaanbod voor APMTR (het is bijna de enige klant) voor vijf jaar garandeert. Ook zijn er financiële garanties afgegeven die verzekeren dat alle afspraken voor de komende vijf jaar gestand zullen worden gedaan. Ook faillissement van APMTR kan daar geen streep door halen.

Nu dit alles is geregeld, adviseert de OR positief over vier adviesaanvragen, waaronder de overkoepelende aanvraag. Met twee andere gebeurt dat niet. De OR vindt het jammer dat Hutchison af wil van meer dan twintig personen die boven de CAO zitten, met name het management. Dit kan volgens OR nadelig zijn voor de continuïteit. Maar omdat Hutchison het zo wil, en de rest van het pakket is zoals het is, adviseert de raad hierover “neutraal”.

Achterban

Vanaf 2019 hebben directie, vakbonden en OR te maken gehad met werknemers die niet terugschrokken voor spontane acties om de ’eigen’ onderhandelaars onder druk te zetten. De laatste, in september vorig jaar, nam de vorm aan van een langzaamaanactie die een week aanhield. De OR weet wat het is om onder geheimhouding te staan en tegelijk de druk van de achterban te voelen. Barry de Bel heeft momenten gehad waarbij hij samen met de directeur, maar zonder vakbondsbestuurder aan zijn zijde, naar de kantine moest om een opgewonden achterban uit te leggen dat het beter was om het geweer nog even aan de voet te houden. Wat hielp, was het feit dat de OR al in heel vroeg stadium duidelijke randvoorwaarden had geformuleerd. Investeren in een nieuwe toekomst was daar een van.

Voor meer achtergrond:

Adviesrecht
Overdracht van de zeggenschap over de onderneming
Sociaal plan
Overgang van onderneming
Geheimhouding

Redactie Inzicht 12-4-2021