Onderzoek naar tussenholdings werpt ‘opzienbarende resultaten’ af

26 april 2021

Op woensdag 19 mei worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het functioneren van commissarissen van zogeheten tussenholdings. De Alliantie Medezeggenschap en Governance zegt dat ze opzienbarend zijn.

Spanningsveld

Tussenholdings zitten in de praktijk tussen Nederlandse bestuurders en ondernemingsraden enerzijds en de bestuurders van buitenlandse moederbedrijven anderzijds. Tussenholdings als KLM N.V. of Tata Steel Netherlands Holding hebben eigen commissarissen die volgens de Nederlandse wet onafhankelijk moeten opereren; die eis geldt ook voor commissarissen die zijn benoemd op voordracht van ondernemingsraden. Maar natuurlijk willen buitenlandse eigenaren via eigen benoemingen aan de touwtjes trekken. Dat spanningsveld kan onverwachte situaties opleveren. Zo staan de ‘Franse’ commissarissen in de RvC van KLM in de praktijk niet altijd aan de kant van moederbedrijf Air France-KLM. Voor CEO Ben Smith was dat reden om dan maar persoonlijk in de Nederlandse RvC te gaan zitten.

OR-betrokkenheid

De Alliantie Medezeggenschap en Governance heeft onderzoek naar dit soort verhoudingen ingesteld. De resultaten worden op de middag van 19 mei in een digitale bijeenkomst besproken. Een van de partners in dit samenwerkingsverband is de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg. Tot de sprekers behoren onder anderen twee leden van de COR van Thales, Johannes Vegter en Bas Rietkerk. En ook Jacques Schraven. Deze voormalige voorzitter van VNO-NCW heeft als (president-)commissaris bij Tata Steel Nederland in spannende tijden de waardering van de COR van dat bedrijf geoogst. Maar er staan nog meer sprekers op het interessante programma.

Redactie Inzicht 26-4-2021