Thuiswerken wordt niet 'het' nieuwe normaal - maar wel veel normaler

07 juni 2021

Een op de vijf werkgevers wil in de nabije toekomst weer helemaal terug naar werken op kantoor. Drie op de vijf zijn er echter van overtuigd dat we toegaan naar een mix van thuiswerken en op locatie werken.

Jongeren

Dit blijkt uit een peiling die RTL Z liet uitvoeren onder 272 werkgevers. Sommige werkgevers denken dat ze vooral jongeren een plezier doen door ze weer naar kantoor te laten komen. ‘Ik heb veel jonge mensen in mijn team die vaak in kleine woningen zitten en daar tegen hun zin moeten thuiswerken’, zegt er bijvoorbeeld een. Jonge mensen zouden vaker een behoefte hebben om elkaar in persoon te spreken. Een andere bron van het onderzoek merkt op dat het een ‘veelgemaakte denkfout is dat focuswerk het beste thuis gedaan kan worden en dat je voor samenwerken naar kantoor komt’. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat de kantooromgeving voor jongere werknemers belangrijk is om te leren werken.

Mix

Hoe dat ook zij, de groep werkgevers die naar een mix toe wil is drie keer zo groot als de groep die gewoon weer terug wil naar het oude normaal. De algemene gedachte is dat mensen vanaf nu één tot drie dagen per week op kantoor zullen werken en de andere dagen thuis.

Uit eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat dit aansluit bij een wens die veel werknemers zelf hebben. Bij zeker de helft van degenen die er ervaring mee opdeden, smaakt het thuiswerken naar meer. Het wegvallen van reistijd speelt daarbij een belangrijke rol. Maar werknemers vinden ook vaak dat ze zich thuis beter kunnen concentreren. En ook het feit dat je thuis meer baas bent over je eigen dagindeling wordt gewaardeerd.

Inspraak

Toch zijn drie van de vijf werkgevers niet van plan om daar zonder meer in mee te gaan. Ze willen een minimumaantal dagen waarop iedereen bij elkaar komt. En ze lijken ook niet erg geneigd om bij het aanwijzen van die dagen veel ruimte te laten voor inspraak. Het zal interessant zijn om te zien welke invloed ondernemingsraden en PVT’s in de praktijk zullen weten uit te oefenen bij het opstellen van nieuwe regelingen.

Huisvestingsbeslissingen

Wat ook op de overlegagenda kan komen, zijn beslissingen over de bedrijfshuisvesting. Want hoewel het er niet naar uitziet dat er nu ineens een grote crisis in de kantorenmarkt voor de deur staat, zijn er wel tekenen dat bedrijven hun huisvesting met nieuwe ogen bekijken. Kenners van de vastgoedmarkt denken dat dit vooral bij grote organisaties tot veranderingen gaat leiden. Mogelijkheden om het met minder vierkante meters te gaan doen, leiden bij grote bedrijven eerder tot maatregelen als verbouwingen en verhuizingen dan bij kleine. Daar loont zoiets minder gauw de moeite. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven de indeling van het bestaande pand al heeft aangepast. Sommige werkgevers denken aan (nog) minder werkplekken en meer ontmoetingsplekken. Een op de tien werkgevers zegt al kantoorruimte hebben afgestoten. Wat het echte effect wordt, zal pas op de langere termijn duidelijk worden.

Besparingen

In een aparte bijdrage gaat RTL Z in op de financiële kant van de zaak. Volgens accountantsbureau PWC kan een werknemer door één dag per week thuis te gaan werken, per jaar honderden euro's voor zijn baas besparen. Bij meer dagen per week wordt dat bedrag groter.

Voor meer achtergrond, zie:

Thuiswerken in tijden van corona

Corona en de rol van de OR

Redactie Inzicht 7-6-2021