November maand van de medezeggenschap

14 september 2021

De komende periode vinden er tal van bijeenkomsten en webinars plaats die zich richten op OR-leden. November wordt zelfs ‘maand van de medezeggenschap’.

Aanhakers welkom

Achter de ‘maand van de medezeggenschap’ zit zo’n beetje het hele medezeggenschapswereldje. Niet alleen de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap, maar ook het MZ-netwerk, met daarin de NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap), het MNO-platform (ondernemingsraden van Nederlandse dochters van multinationals), de BVMZ (branchevereniging van OR-ondersteunende bureaus), de BVMP (beroepsvereniging van OR-ondersteunende professionals), de SOMz (wetenschappers), en de VASMO (ambtelijk secretarissen).

Al die verschillende leden organiseren binnen dit kader hun eigen activiteiten, op diverse data. Houd de verschillende sites in de gaten.

Ondernemingsraden of OR-platforms die met eigen activiteiten willen aanhaken, zijn uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij NVMz-voorzitter Mathoera (06-51514682) of via een mail naar info@medezeggenschap.eu.

Ook vermeldenswaard is de bijeenkomst die NVMz en het MNO-platform op 7 oktober houden over de rol van de OR bij de benoeming van RvC- en RvT-leden, en de samenwerking tussen de verschillende organen.

Redactie Inzicht 14-9-2021