Relatief kleine locatie dicht: 'belangrijk' of niet?

20 december 2021

Vraag - Onze organisatie levert verpleeghuiszorg en bestaat uit 17 locaties met 1086 medewerkers. De bestuurder informeerde de OR schriftelijk over een besluit om één locatie, met 15 werknemers in vaste dienst, te sluiten. Dit zou geen 'belangrijke' wijziging zijn in de zin van artikel 25 WOR (adviesrecht). Wij zien dat anders. Wat te doen?

Antwoord - De criteria voor wat 'belangrijk' is, in de zin van art. 25 WOR scales , lid 1 onder c, zijn niet eenduidig vast te stellen. Als je daar uit wil komen, zul je een juridische procedure moeten aangaan. Dat kan een kort geding zijn, om de kantonrechter te laten beslissen of dit een adviesplichtig besluit is. Een andere mogelijkheid is om het besluit aan te vechten bij de Ondernemingskamer, omdat hier verzuimd is de OR om advies te vragen. Ook kun je de Bedrijfscommissie nog vragen om te bemiddelen. Welk traject hier het meest geëigend is, kan het best aan een advocaat worden voorgelegd. In alle gevallen gaat het om een traject dat tijd kost en gevolgen kan hebben voor de onderlinge verhoudingen.

Wat hier in elk geval opvalt, is het gebrek aan motivering van de kant van bestuurder. Dit terwijl ze wél spreekt van een besluit met impact voor de betrokken werknemers. Dan is het besluit in de ogen van veel juristen al snel als belangrijk te kwalificeren. Ze zou op zijn minst moeten aangeven waarom de OR, die ook dit organisatieonderdeel vertegenwoordigt, toch geen adviesrecht toekomt.

Nu lijkt het erop dat ze de wettelijke rechten van de OR nodeloos wil beperken in plaats van ruimhartig wil erkennen. Ons advies is om adviesrecht te (blijven) claimen en de bestuurder uit te dagen om uit te leggen waarom dat volgens haar, ondanks haar toelichting, niet zou gelden. Uit de loop van deze discussie moet dan blijken welk vervolg de OR hier het best aan kan geven.

Redactie Inzicht 20-12-2021