Valt meedingen naar een grote nieuwe opdracht onder het adviesrecht?

20 december 2021

Vraag - Ons bedrijf dingt mee bij de aanbesteding van een opdracht waarmee 3,5 miljoen euro gemoeid is, op een begroting van 55 miljoen. Valt dit onder het begrip 'belangrijke investering'? Zo niet, zijn er dan andere gronden waarop het adviesrecht van toepassing kan zijn? Het enige personele gevolg zou zijn dat we personeel moeten werven als de opdracht aan ons gegund wordt.

Antwoord - Of deze inschrijving op een aanbesteding voor jullie organisatie neerkomt op een belangrijke investering in de zin van art. 25 WOR scales , lid 1 onder h, is op grond van deze informatie niet helemaal te beoordelen. Bij het begrip 'belangrijke investering' draait het om de vraag welk aandeel van de bedrijfsmiddelen de bestuurder voor een bepaald doel wil vastleggen, en of hij de te verwachten gevolgen op een redelijke manier tegen elkaar afweegt.

Aannemelijk is dat jullie organisatie bij een succesvolle uitkomst in ieder geval voor een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden komt te staan. Dat valt onder het adviesrecht van art. 25 WOR scales , lid 1 onder d. Veel maakt dit onderscheid tussen d of h overigens niet uit, de Ondernemingskamer kijkt in voorkomende gevallen naar wat er materieel aan de hand is. En gezien de genoemde bedragen is het belang van de zaak duidelijk.

Het advies moet worden gevraagd als het nog invloed kan hebben, dus vóór er onomkeerbare beslissingen worden genomen.

Redactie Inzicht 20-12-2021