Voor één jaar met iets instemmen, kan dat?

20 december 2021

Vraag - Ons is gevraagd om in te stemmen met een regeling rond hybride werken. Dat is een onderwerp waar we al geruime tijd mee bezig zijn, samen met de bestuurder. Wij denken aan het verlenen van instemming voor maximaal een jaar. Kan dit? In de aanvraag staat ook een periode van een jaar.

Antwoord - Instemmen voor een jaar kan, op voorwaarde dat deze termijn ook deel uitmaakt van de voorgestelde regeling. Wat niet kan, is voor slechts een jaar instemmen met een regeling die in principe voor onbepaalde tijd is bedoeld.

De tekst van de hier voorgestelde regeling spreekt ook van een termijn van één jaar. Maar wel met de toevoeging ‘in principe’. Uit de rest van de tekst blijkt dat het vooral van externe ontwikkelingen zal afhangen of het ook bij een jaar zal blijven.

Als het de bedoeling van deze OR is om te waarborgen dat de regeling sowieso na een jaar wordt geëvalueerd voordat verlenging aan de orde kan zijn, dan is de omschrijving in de instemmingsaanvraag daar niet toereikend voor. Dat moet dan expliciet worden afgesproken en vastgelegd.

Redactie Inzicht 20-12-2021