FNV stelt Schiphol aansprakelijk voor gezondheidsschade platformpersoneel

20 december 2021

De FNV gaat Schiphol Group en afhandelingsbedrijven op Schiphol aansprakelijk stellen voor gezondheidsschade van platformmedewerkers die voortdurend worden blootgesteld aan de uitstoot van draaiende straalmotoren.

Bronaanpak blijft uit

Dat zei bestuurder Joost van Doesburg in uitzending van Zembla op 9 december. Uit de uitzending komt naar voren dat Schiphol al minstens 15 jaar kennis heeft van een arbeidskundig rapport over de schadelijkheid van bestaande werkwijzen. De uitgestoten stoffen zijn kankerverwekkend en schadelijk voor de hartfunctie. Ook wordt in de uitzending gesteld dat medewerkers praktisch dagelijks gebruikmaken van meldmogelijkheden. Een bronaanpak is tot op heden echter achterwege gebleven.

Zo'n aanpak zou eruit moeten bestaan dat vliegtuigen hun motoren slechts aan mogen hebben op een bepaalde afstand van de plekken waar grondpersoneel werkt (in totaal gaat het om 20 duizend mensen). Binnen die cirkel moeten ze uit. Daarvoor moeten vliegtuigen over langere afstanden gesleept worden. Technisch is dat uitvoerbaar, het geeft alleen extra kosten. Wel vervangt men de dieselmotoren van andere voertuigen op het platform door elektrische.

De kritiek wordt in de uitzending onderbouwd door ervaren medewerkers, door emeritus hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale, en door een betrokken arbeidshygiëniste. De medewerkers zeggen in de uitzending dat collega's die voortijdig komen te overlijden, altijd aan kanker overlijden. Een van hen, Gerben de Jong, vermeldt dat de kwestie diverse keren door de OR van Schiphol is aangekaart.

Gesteggel

De afgelopen twee jaar is er gesteggeld over onderzoek dat Cora van Nieuwenhuizen, tot 1 september 2021 minister van Infrastructuur en Waterstaat, op wens van de Tweede Kamer in gang heeft gezet. De manier waarop dat onderzoek is aangepakt roept blijkens de Zembla-uitzending nieuwe kritiek op, onder meer omdat metingen van emissies kennelijk niet op de werkplekken hebben plaatsgevonden maar 75 meter verderop. Medewerkers zijn niet geraadpleegd.

Schiphol heeft inmiddels toegezegd om uiterlijk in 2030 te gaan beginnen met slepen. Maar dat is voor de medewerkers niet voldoende. 'Nog acht jaar? Dat kan niet waar zijn', zegt Gerben de Jong. Voor de FNV is de maat ook vol. De papieren die voor aansprakelijkstelling nodig zijn, gaan binnenkort de deur uit.

Inzicht in de OR heeft via Schiphol contact gezocht met de OR, maar dat contact heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

Redactie Inzicht 20-12-2021