Werkgever zuiniger met reiskostenvergoeding dan Belastingdienst toestaat

25 april 2022

VRAAG - Bij ons OR-werk stuitten we op een verschil tussen ons personeelshandboek en het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Is onze werkgever verplicht dat laatste helemaal te volgen? Of zijn ook afwijkingen mogelijk, eventueel in overleg met de Belastingdienst?

ANTWOORD - Allereerst moeten we opmerken dat deze service zich richt op het goed toepassen van de Wet op de ondernemingsraden. Deze vraag zou in eerste instantie aan de eigen afdeling Personeelszaken moeten worden voorgelegd. Toch kunnen we er wel iets over zeggen.

Het draait bij deze vraag om de bepaling van de reiskosten voor woon-werkverkeer. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal dagen, rekening houdend met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Bij toepassing van het eigen personeelshandboek zijn dat er 211, in het geval van deze vragensteller. Maar bij toepassing van het handboek loonheffingen van de Belastingdienst zou je mogen uitgaan van 214. Echter: de regeling van de Belastingdienst gaat vooral over de manier waarop de werkgever belasting moet betalen. Het is dus geen voorgeschreven regeling.

Datzelfde geldt ook voor het bedrag dat belastingvrij vergoed mag worden. Dat ligt al jaren op € 0,19 per kilometer. Als de werkgever een reiskostenvergoeding betaalt die hoger ligt dan het maximum van de Belastingdienst, wordt het meerdere als loon beschouwd en moet hij daarover loonheffingen afdragen. Betaalt hij minder, dan is hij daarin vrij.

Redactie Inzicht 25-04-2022