Tussentijds het eigen reglement veranderen, kan dat?

23 mei 2022

VRAAG - We willen tussentijdse verkiezingen houden om twee vacante zetels te vullen. Sinds kort zijn de wettelijke termijnen voor het verwerven van actief en passief kiesrecht verkort, en dat willen we in ons reglement verwerken. Maar we willen nog meer veranderen. Kan dat ook meteen?

ANTWOORD - Deze OR wil niet alleen de recente wetswijziging verwerken, maar ook de zittingstermijn verlengen. Maar daarvoor gelden andere regels.

De wettelijke aanpassing die onlangs is doorgevoerd kan inderdaad het best al voor de komende tussentijdse verkiezingen in het reglement verwerkt worden. Op die manier is voor iedereen duidelijk dat deze wettelijke verandering wordt overgenomen.

Dit ligt anders bij het veranderen van de zittingstermijn. Op zich is het mogelijk om af te wijken van de wettelijke zittingstermijn, maar daar moet een goede reden voor zijn. En: een OR die voor drie jaar gekozen is, kan niet opeens zijn eigen zittingstermijn verlengen naar vier jaar. Een zittende OR kan de regels alleen veranderen waarmee een volgende OR wordt verkozen.

Tussentijdse verkiezingen spiralbound

Verkiezingsreglement spiralbound

OR-reglement spiralbound

Redactie Inzicht 23-05-2022