Steven Jellinghaus van De Voort naar Pallas

04 juli 2022

Mr. Steven Jellinghaus is van De Voort Advocaten|Mediators overgestapt naar het meer gespecialiseerde advocatenkantoor Pallas.

‘Boetiekkantoor’

Inzicht in de OR is het niet gewend om over elke transfer in OR-land te berichten, maar mr. Jellinghaus is al jaren een bekende naam voor ondernemingsraden die zich juridisch willen laten bijstaan, en ook voor mensen die de medezeggenschapsliteratuur bijhouden. Hij was sinds mei 1994 verbonden aan het Tilburgse kantoor dat tegenwoordig De Voort Advocaten|Mediators heet. Dat is ruim 28 jaar. Naast veel andere nevenfuncties is hij ook al 17 jaar redacteur van het juridische tijdschrift Rechtspraktijk voor Medezeggenschap. Dat blijft hij, zoals hij ook redacteur blijft van de website die bij Inzicht in de OR hoort.

Zijn oude werkgever heeft een bredere praktijk; Pallas specialiseert zich in arbeidsrecht met internationale aspecten, Jellinghaus zelf spreekt van een niche- of boetiekkantoor. Hij zal zich daar ook met medezeggenschap blijven bezighouden.

Voor meer achtergrond: Faciliteiten spiralbound

Redactie Inzicht 04-07-2022