Kiesrecht van medewerkers met tijdelijk dienstverband

26 september 2022

Vraag - In aanloop naar de OR-verkiezingen zijn wij bezig met de herziening van het OR-reglement. Hierbij heb ik kennisgenomen van de laatste WOR-wijzigingen waarbij het doel is de betrokkenheid van flexibele krachten binnen de OR te stimuleren. Ik lees dat het hierbij gaat om werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers waarbij expliciet vermeld staat dat uitzendkrachten na 15 maanden medezeggenschapsrechten op gaan bouwen in de onderneming en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft.
Dit roept bij mij de vraag op of het klopt dat medewerkers bij een tijdelijk dienstverband bij onze onderneming, evenals medewerkers met een vast dienstverband, na 3 maanden actief en passief kiesrecht hebben?

Antwoord - Je vraagt naar welke werknemers tot de ‘in de onderneming werkzame personen’ gerekend kunnen worden, die in het kader van de WOR actief en passief kiesrecht hebben.

Je hebt gelijk dat alle werknemers met een arbeidsovereenkomst met de (rechts)persoon die de onderneming in stand houdt (de ondernemer in de zin van de WOR), tot de in de onderneming werkzame personen gerekend worden, ongeacht of hun dienstverband van beperkte of onbeperkte duur is. Zij zijn dus al na drie maanden werkzaamheid in de onderneming verkiesbaar en kiesgerechtigd. Veel medewerkers hebben dan nog een tijdelijk contract.

Voor mensen die werkzaam zijn in de onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever (uitzendkrachten e.d.) geldt de regel dat zij gedurende 15 maanden werkzaam moeten zijn, om vergelijkbare rechten op te bouwen.

Redactie Inzicht 26-09-2022