Leiding Erasmus MC botst met OR over reorganisatieplan

07 november 2022

In het Erasmus Medisch Centrum is al meer dan twee jaar onrust over een reorganisatieplan voor de arbodienst. Eind augustus heeft de ondernemingsraad besloten niet in te stemmen met het plan. Door de leegloop op de arbodienst is er onvoldoende capaciteit om medewerkers van dienst te zijn. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksprogramma Argos.

Reorganisatieplan

Het Erasmus MC heeft ruim 16.000 mensen in dienst en is daarmee een van de grootste Universitair Medisch Centra in Nederland. In het reorganisatieplan staat dat er vooral aandacht moet zijn voor verzuimreductie, dat de formatie bedrijfsarts van ruim vijf naar anderhalf fte terug moet en dat de kerntaak preventie in de toekomst vooral extern zal worden ingekocht. De reorganisatie werd al in het voorjaar van 2020 aangekondigd. Na diverse voorstellen werd in januari dit jaar het formele plan voorgelegd aan de OR.

Leegloop arbodienst

In april 2020 gaf de toenmalige Raad van Bestuur aan de HR-directeur de opdracht tot de reorganisatie. Al voordat het plan op papier stond, is aan werknemers van de arbodienst verteld dat ze boventallig verklaard zouden worden. Dat was het begin van een leegloop van de interne arbodienst. Inmiddels zijn er drie bedrijfsartsen vertrokken. Personeel dat ziek werd of vertrok werd daarna niet altijd meer vervangen. Inmiddels moeten sommige medewerkers aankloppen bij de arbodienst van het LUMC (Leids Universitair Medische Centrum) om geholpen te worden.

OR trekt aan noodrem

De inhoud van het in januari gepresenteerde plan stelt de OR niet bepaald gerust. De OR heeft onder andere kritiek op de sterke nadruk die wordt gelegd op verzuimreductie en de beperkte aandacht voor preventie. Na het vertrek van een aantal arboartsen vraagt de OR om een time-out in het proces. Het bestuur wil juist meer snelheid maken. Eind augustus deelt de OR mee niet in te stemmen met het voorstel voor de reorganisatie. De OR voelt zich niet gehoord en vindt het ‘opmerkelijk’ dat de Raad van Bestuur in een vergadering gezegd heeft dat de arbodienst primair het belang van de leidinggevende dient, terwijl de arbodienst er toch zou moeten zijn voor álle medewerkers. De OR heeft 16 september in een brief de bestuurder gevraagd om opnieuw het gesprek aan te gaan over het plan met inhoudsdeskundigen van de arbodienst en de ondernemingsraad. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC wil niet reageren op de berichtgeving van Argos.

Onderzoek Argos

Argos (journalistiek samenwerkingsverband tussen HUMAN en VPRO) sprak op vertrouwelijke basis met tien (ex-)medewerkers van de Arbodienst en van het ziekenhuis. Daarnaast kreeg Argos inzage in veel interne documenten, waaronder het reorganisatieplan en correspondentie tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Eind oktober was er een uitzending op Radio 1 en stond er een artikel op de website over dit onderwerp.

Voor meer achtergrond: Arbodienstverlening spiralbound

Redactie Inzicht 7-11-2022