Meer bedrijven hebben een D&I-beleid

21 november 2022

Het aantal bedrijven met een diversiteits- en inclusiebeleid neemt toe. In 2020 had 20% een D&I-beleid, inmiddels is dat gegroeid naar 27%. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en softwarebedrijf AFAS.

Vallen en opstaan

Ondanks deze ontwikkeling ziet slechts 9% van de werkgevers diversiteit en inclusie als hoge prioriteit. ‘Sturen op diversiteit en inclusie is een proces van vallen en opstaan’, zegt dr. Gijs Bijlstra, universitair docent diversiteit, stereotypen en vooroordelen in het bedrijfsleven aan de Radboud Universiteit. ‘Op basis van deze cijfers kan je concluderen dat de weg naar boven geleidelijk aan is ingezet. Maar met alleen een divers personeelsbestand ben je er nog niet. Een organisatie en de medewerkers profiteren er alleen van als het van hogerop goed wordt gemanaged. Daarnaast moeten mensen binnen een organisatie het ook omarmen. Kortom, beleid alleen is niet voldoende.’

Vacatureteksten

Meer bedrijven (33%) zijn alert op inclusieve vacatureteksten. Vorig jaar lag dit percentage op 27%. Volgens Bijlstra is het een goede zaak dat de aandacht hiervoor groeit. ‘Onderzoek laat zien dat de vacatureteksten met stereotype mannelijke eigenschappen minder aantrekkelijk zijn voor vrouwen.’ Bijlstra adviseert werkgevers om abstracte eigenschappen te vermijden en de focus te leggen op het formuleren van gedragingen, waar mogelijk in genderneutrale termen.

Interventies

Uit ledenonderzoek van de AWVN (juli 2022) blijkt dat werkgevers verschillende interventies inzetten voor inclusieve vacatureteksten. Het herschrijven van vacatureteksten om een bredere groep mensen in de samenleving aan te spreken, wordt het vaakst toegepast. Op de tweede plaats komt objectief selecteren. Bij objectief selecteren ligt de focus op het selecteren op competenties. Zodat er niet meteen een eerste selectie gemaakt wordt op basis van een CV en motivatiebrief, omdat dit vaak vooroordelen oproept.

Redactie Inzicht 21-11-2022