Mag een manager zich kandidaat stellen voor de OR?

21 november 2022

Vraag

Wij hebben binnenkort verkiezingen en vragen ons af of een Business Unit Manager zich kandidaat mag stellen.

Antwoord

In feite kan iedereen die meer dan 3 maanden in de onderneming werkzaam is zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad ( art. 6 lid 3 WOR scales ). Alleen de bestuurder of bestuurders worden geacht niet tot de in de onderneming werkzame personen te behoren en voor hen is dus een kandidaatstelling niet mogelijk.

Het is vaak een discussiepunt als een manager zich kandidaat wil stellen voor de OR. Formeel mag dat, praktisch kan dat tot problemen leiden. Hier speelt het zogenaamde ‘dubbele petten’-probleem: is zo’n manager trouw aan het beleid van het bestuur of aan de onafhankelijke positie van de OR? Dit dilemma valt echter niet op te lossen met regels (bijvoorbeeld door in het reglement van de OR op te nemen dat personen werkzaam in bepaalde functies zich niet verkiesbaar mogen stellen) omdat de wet daar geen ruimte voor laat. Het mag dus wel, die kandidatuur van een Business Unit Manager, maar het levert in praktijk vaak vragen op. Het is verstandig voor de OR om met de kandidaat hierover het gesprek aan te gaan. Hoe kijkt de kandidaat hier naar?

Redactie Inzicht 21-11-2022